English to Marathi Character Converter 8.1

Baraha 10.2

Hindi Unicode Converter 4.0

Parivartak 3.6

Mangal to Kruti Converter 2.0

Hindi Fonts Converter 6.0.0

Kruti To Mangal Converter 1.1

Panini Keypad 1.0

Kruti To Mangal 1.0