Wallpaper Sequencer Lite 3.60

Wallpaper Changer 1.0

AIV Wallpaper Changer 1.1

Wallpaper Cycler Pro 3.6.0.180

Wallpaper Slideshow LT 1.4.4

ABF Wallpaper Changer 3.81

Active Wallpaper Changer 3.81

Gaia Wallpaper Desktop 1.20

Wallpaper Slideshow LT 1.4.5